Menu
BHUDEVI
Bhudevi
Klasická homeopatia
                                               " Lepšie ako dať človeku jedlo, je naučiť ho loviť"

A práve toto sa dá pomocou homeopatie dosiahnuť, nakoľko homeopatický liek je
informácia, ktorá radí, ako sa má organizmus vyliečiť sám.
Homeopatia odstraňuje príčinu ochorenia. Ak by sme liečili len dôsledok - chorobu,
príčina by ostala a ochorenie sa môže vrátiť, alebo zmeniť na iné, alebo prejsť do
chronického stavu.


    Cieľom homeopatie je vyliečiť celého človeka
                       a vrátiť mu zdravie.


Homeopat

Homeopat musí ušiť liek presne na mieru pre každého človeka. Máme okolo 4 až 5
tisíc liekov a každý liek má svoj obraz. Iba ak ten obraz sedí na pacienta, je to ten
správny liek. Homeopat nemá na daný problém jeden liek. Napríklad len na bolesť
hlavy má na výber okolo 700 liekov a podľa rôznych príznakov (typ bolesti, čas,
miesto, zlepšenie/zhoršenie) je schopný nájsť správny liek. Preto pri homeopatii neide
tak o stanovenie diagnózy a jej pomenovanie, ako uvidieť a usporiadať príznaky a
vybrať čo najlepší liek. Preto homeopat nemusí byť lekár. Práca homeopata sa dá
prirovnať k skladaniu puzzlov. Od pacienta získavame dieliky, z tých musíme
vyskladať obraz, ktorý musíme poznať a dať mu názov  - čo je vlastne liek.

Ako funguje homeopatia

Každý alopatický liek, ktorý sa pustí do obehu je overený klinickými skúškami, v
konečnej fáze na ľuďoch. Každý homeopatický liek je tiež overený klinickými
skúškami. Tu odpovedáme na večný argument , že odkiaľ vieme, že homeopatiká
fungujú. No presne odtiaľ odkiaľ lekári. Klinické skúšky.

Ako môže fngovať, keď sa to nedá dokázať chemickou analýzou. Vezmite si  dve
DVD, na jedno nahrajte film, druhé nechajte čisté a dajte chemikovi, nech dokáže
chemickou anlýzou, ktoré je čisté. Nedá sa to. Dokáže to len prístroj. A v prípade
homeopatík, prístrojom, ktorý to dokáže prečítať je živý organizmus. A to, ako ten
ľudský prístroj funguje sa vie do určitej miery, je tam stále to auto - autonómny
nervový systém, ktorý funguje "sám od seba".
Veda doteraz nedokázala ako homeopatia funguje, zatiaľ si musíme vystačiť s tým, že
funguje.
Bhudevi je bohyňa Zeme, alebo Matka Zem. Dovolila som si nazvať túto stránku preto tak , lebo homeopatia, ktorou sa na týchto stránkach väčšinou zaoberám je v súlade s Matkou Zemou. Homeopatia prijala všetko, čo Matka Zem poskytuje, aby pomocou toho všetkého liečila ľudí. Chcem povedať, že homeopatia je ekologická liečba (okrem iného). Pri výrobe homeopatík sa pracuje výhradne s tým čo nám poskytla príroda. Žiadna chémia, chemické a farmaceutické koncerny. Väčšina homeopatických výrobcov ich pripravuje dokonca ručným pretrepávaním. Homeopatiká sú absolútne ekologické prípravky, ktoré tak nežne a jemne liečia, ako jemne a nežne vznikli.
Copyright 2011 Bhudevi.sk      Šírenie tu zverejneného textu bez súhlasu autora nie je dovolené